پیمان قربانی

سال تولد: 1352

سوابق تحصيلي:
O کارشناسي اقتصاد نظري- دانشگاه تهران – سال 1374 ( رتبه اول میان فارغ التحصیلان).
O رتبه اول کنکور سراسری کارشناسي ارشد سال 1374.
O کارشناسي ارشد اقتصاد نظري- دانشگاه تهران- سال 1376 ( رتبه اول میان فارغ التحصیلان)
عنوان پایان نامه: بررسی و تحلیل آثار شوک های عرضه پول بر تابع تقاضاي پول کوتاه‌مدت – يک تحليل عدم تعادل، مورد ايران.
O دکتري اقتصاد –  دانشگاه ESSEX – انگلستان – سال 1385( گرايش تخصصي : اقتصاد پولي- اقتصاد کلان –  اقتصاد‌سنجي).
عنوان رساله دکتري: مدل‌سازي مکانيزم انتقال پولي، تورم و نااطميناني تورم – مورد ايران.

سوابق حرفه‌اي:
 1376- 1375-  کارشناس اقتصادي مرکز مطالعات برنامه‌ريزي شهری – وزارت کشور.
 1377 -1376- کارشناس دفتر اقتصاد کلان – سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور.
1381-1377- محقق دايره پولي و بانکي – اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي – بانک مرکزي ج.ا.ايران.
1387-1385- رئيس دايره پولي و بانکي – اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي – بانک مرکزي ج.ا.ايران.
1389 -1387- معاون اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي – بانک مرکزي ج.ا.ايران.
 1389 تا بهمن 1392 – مدير اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي – بانک مرکزي ج.ا.ايران.
بهمن 1392 – معاون اقتصادی- بانک مرکزي ج.ا.ايران.

سوابق آموزشی:
 1380 -1376- مدرس  – دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران (دروس: کليات علم اقتصاد – رياضيات).
 1385-1382- دستيار تدريس درس کليات علم اقتصاد – دپارتمان اقتصاد- دانشگاه ESSEX – انگلستان.
 1385-1384- استاديار دپارتمان اقتصاد- دانشگاه ESSEX انگلستان (دروس: روش‌هاي مقداري – پيش‌بيني‌ در اقتصاد و بازرگاني).
 1385-1384- مسئول سمينارهاي تحقيقاتی دانشجويان دکتري-دپارتمان اقتصاد- دانشگاه -ESSEXانگلستان.
 1386 – تدريس درس سري‌هاي زماني و پيش‌بيني – اداره آموزش و مطالعات نيروي انساني بانک مرکزي- بانک مرکزي ج.ا.ايران.
 1386- تدريس درس اقتصادسنجي و کاربردهاي آن در فاينانس (کارشناسي ارشد)  – موسسه عالي بانکداري- بانک مرکزي ج.ا.ايران.
 1388-1387- استاديار دانشکده اقتصاد (کارشناسي ارشد)- دانشگاه مفيد (دروس: اقتصاد کلان – اقتصادسنجي کاربردي).
1390-1387- استاديار دانشکده اقتصاد و مديريت (کارشناسي ارشد – MBA) – دانشگاه صنعتي شريف (درس اقتصاد کلان).

Oاستاد راهنمای پایان نامه:
– برآورد رشد مطلوب عرضه پول و سطح بهینه حق الضرب پول در اقتصاد ایران- سال 1389.
– بررسی سیاستهای اجرایی و اعتباری در تامین مسکن طی برنامه های سوم و چهارم توسعه و برآورد تابع عرضه مسکن در ایران – سال 1388.
O استاد مشاور پایان نامه:
– بررسی و تحلیل حق الضرب پول و رابطه مقدار بهینه حق الضرب و تورم با استفاده از منحنی لافر در ایران –  سال 1392
– بررسی  و تحلیل تاثیرات نرخ ارز بر تورم و نقدینگی در ایران – سال 1392
– عوامل تعیین کننده مدیریت نقدینگی – دانشکده اقتصاد و مديريت – دانشگاه صنعتي شريف – سال 1386
– پیش بینی قیمت نفت خام با استفاده از مدلهای EGARCH و شبکه های عصبی – دانشکده اقتصاد و مديريت – دانشگاه صنعتي شريف – سال 1386

کتب و مقالات:
کتب:
O تحليل اقتصادي خطوط اتوبوس برقي و تبديل اتوبوس‌هاي ديزل به CNG در شرکت واحد اتوبوسراني تهران – سال 1376- مرکز مطالعات برنامه‌ريزي شهري – وزارت کشور.
O جنبه‌هاي اساسي تغيير واحد پول ملي (تجربه ونزوئلا) – ترجمه پيمان قرباني – ابوالفضل اکرمي.
مقالات:
O برآورد رشد مطلوب عرضه پول و سطح بهینه حق الضرب پول در اقتصاد ایران – مجله روند – شماره آینده.
O تورم و نااطميناني تورم در ايران – ارايه شده در سمينار استراتژي‌هاي پولي و تورم – IBFI – بانک مرکزي فرانسه – سال 2007.
O تحلیل آثار شوک های عرضه پول بر تابع تقاضاي پول کوتاه‌مدت – يک تحليل عدم تعادل، مورد ايران – مجله روند – سال 1380.
O برآورد مدل پولي انعطاف‌پذير نرخ ارز (FPMM) برای اقتصاد  ايران- دپارتمان اقتصاد – دانشگاه ESSEX- سال 1381.  Oبهره‌وري مخارج عمومي، تخصيص بخشي و رشد اقتصادي، مجله برنامه و بودجه، سال  1387 (ترجمه).
طرحهای پژوهشی:
O تحليل مکانيزم انتقال پولي در اقتصاد ايران.
O شناخت تکنولوژی رشته فعالیت بازار پول و اعتبار در ایران
O برآورد توابع صادرات و واردات در ايران.
O تحليل و برآورد تابع تقاضاي پول در ايران.
O بررسي و برآورد تاثير صادرات گاز طبيعي بر اقتصاد ايران (يک تحليل داده- ستانده).
O برآورد تابع تقاضاي توريسم و ارزيابي صنعت توريسم در ايران.
O برآورد تابع عرضه و تقاضاي کتاب و ارزيابي صنعت نشر در ايران
آموزشهای تخصصی:
 شرکت در دوره‌هاي آموزشي مختلف از قبيل “بانکداري مرکزي – بانک مرکزی آلمان” – “استراتژي‌هاي پولي و تورم –  بانک مرکزی فرانسه ” – “سياست پولي و توسعه – بانک توسعه اسلامی”- “برنامه‌ريزي مالي و سياستها – موسسه JVI  اطریش” ، ” اقتصاد پولی پیشرفته –  مرکز آموزش بانکداری مرکزی سوییس GERZENSEE” و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: محتوا حمایت شده