خود پرداز Diebold مدل Opteva326

Opteva 326 از سیستم عامل Windows XP استفاده می کند .

این محصول تا کنون وارد بازار ایران نشده است و در ایران نماینده ای ندارد.

 

  

Opteva 326

CHECK DEpOSIt and paYMENt tERMINaL

 Architecture • Accepts single checks or bulk stacks up to 30 checks without an envelope

• Displays deposit details on screen
• Prints deposit details on a receipt
• Front load
• Lead-through indicators at input access points
• Check modules mounted in a key-lockable lower
compartment (does not require a safe with a security rating)
• Bar code scanner for bill payments printed with bar codes

 Operating Environment:  Temperature: 10° to 40°C (50° to 104°F)

• Relative humidity range (non-condensing): 20 percent to
80 percent at 32°C (90°F) and 20
percent to 55 percent at 40°C (104°F)
• Maximum altitude: 3,000 m (9,850 ft.)
• Power voltage: from 100 to 240 VAC ~ 50 to 60 Hz auto range

 Intelligent Depository Modules:  The Opteva 326 offers both a single-check and bulk-check option:

• Intelligent Depository Module V (IDM V)
• Bulk Document Intelligent Depository Module® (IDMBD)

 Optional Devices:  • Two-color graphical thermal receipt printer

• Graphical thermal journal printer
• Touchscreen

 Enhanced Operator Interface:  • A removable alphanumeric keyboard and integrated pointing device streamline service

• Complete analysis of the ATM as well as a variety of
diagnostics and other service benefits

 

1 دیدگاه برای «خود پرداز Diebold مدل Opteva326»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: محتوا حمایت شده