خدمات آنلاین پست بانک از ۱۲۰ میلیون سفر غیرضروری جلوگیری می کند

پرداخت هر قبض در روستا به معنی جلوگیری از انجام یک سفر است که پست بانک سالیانه با جمع آوری وجوه بیش از ۱۲۰میلیون قبوض مصرفی در روستاها از ۱۲۰میلیون سفر غیرضرور به شهرها جلوگیری می کند.

بیشتر بخوانید
error: محتوا حمایت شده