انتخاب انگلیسی ها و آمریکایی ها در روش پرداخت

گزارشی که به تازگی از سوی بانک مرکزی آمریکا منتشر شده نشان می دهد مصرف کنندگان آمریکایی از پول نقد بیش از ابزارهای پرداخت الکترونیکی از جمله کارت های بدهی و اعتباری استفاده می کنند و این درحالیست که موسسه بانکی هالیفاکس انگلستان پیش بینی کرده میزان استفاده از پول نقد در پرداخت های این کشور کاهش خواهد یافت.

بیشتر بخوانید

دانلود گزارش پرداخت همراه 2014

دانلود گزارش بررسی وضعیت پرداخت همراه و تقلب های مربوط به آن – این گزارش دومین گزارش سالانه است که به بررسی فرصت ها ،چالش ها ، پیشرفت ها و موانع پرداخت همراه می پردازد.این مطالعه بر اساس نیازهای واقعی کاربران، پذیرندگان، صادر کنندگان کارت و دیگر خدمات دهندگان و بازیگران کلیدی این حوزه انجام شده است.

بیشتر بخوانید
error: محتوا حمایت شده