برنامه های جدید بانک مرکزی اعلام شد

رییس کل بانک مرکزی از حرکت به سوی انطباق هر چه بیشتر الگوی تجارت خارجی با الگوی درآمدهای ارزی، بهبود فرآیند های خود نظارتی در بانک ها و تقویت نظارت بانک مرکزی بر موسسات مالی را از برنامه های جدید بانک مرکزی اعلام کرد.

بیشتر بخوانید
error: محتوا حمایت شده