ضرورت حمایت بانک ها از کارآفرینان وایده های نو در مسیر توسعه پول الکترونیک

شرکت خدمات انفورماتیک در راستای تحقق اهداف راهبردی خود برای حمایت از نوآوری, اولین جشنواره “این بانک” را با هدف جذب و حمایت از ایده های ناب بانکی, پنج شنبه ۱۳ تیرماه در پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران برگزار کرد.

بیشتر بخوانید
error: محتوا حمایت شده