کاربران تلفن‌های هوشمند۹۶ درصد جمعیت کاربران موبایل بنکینگ /همراه بانک به سرعت در حال گسترش است

از سویی این امر یک حرکت ناگهانی نخواهد بود اما نکته شگفت انگیز در این امر سرعت بلوغ آن است؛ به خصوص آنکه پیش بینی می‌شود در دوسال آینده کاربردهای موبایل دوبرابر شود همچنین برخی کارشناسان معتقدند رشد موبایل بنکینگ ۳ تا ۵ برابر افزایش می‌یابد.

ببه نقل از تارنمای شاپرک در نتایج تحقیق Ait که اواخر دسامبر ۲۰۱۲ منتشر شد؛ این موسسه پیش بینی می‌کرد مشتریان آمریکایی که از دستگاه موبایل برای دسترسی به حساب بانکی استفاده می‌کنند تا ۲۰۱۶، سی و سه میلیون نفر افزایش یافته و به نود و شش میلیون نفر خواهد رسید. این رقم نشانگر رشد سالانه ای حدود ۳۰ درصد است.

کاربران تلفن‌های هوشمند۹۶ درصد جمعیت کاربران موبایل بنکینگ را تشکیل می‌دهند. این امر نشان می‌دهد ویژگی‌های تلفن همراه آسان تر شده است. فقط در ۲ سال دیگر میزان استفاده از موبایل بنکینگ۲ برابر شده و تعداد کاربران به حدود شصت و چهار میلیون نفر می‌رسد. Aite تحقیقات خود را بر اساس اطلاعات ۱۱۱۵ مصرف کننده آمریکایی و اطلاعات فروش دستگاه موبایل بنا کرده است. ران شولین، تحلیل گر ارشد Aite معتقد است از سویی روند رشد کاربری موبایل بنکینگ بسیار وسیع است و این امر عاملی را می‌سازد که درباره استفاده خاص از تلفن هوشمند و تبلت تفاوت‌هایی ایجاد می‌کند. او در این باره می‌گوید: دلیل پرداخت با موبایل در پایانه‌های پرداخت دسته بندی هزینه‌ها رواج می‌یابد.

برای مثال … استفاده از تلفن هوشمند برای تحلیل سرمایه‌ها دیگر محبوب‌ترین گزینه یا عملکرد نخواهد بود. کارشناسان پیش بینی می‌کنند تعداد کل کاربران تلفن هوشمند در آمریکا از صد و پنج میلیون نفر در ۲۰۱۲ به صد و هفتاد و چهار میلیون نفر در ۲۰۱۶ افزایش خواهد یافت. میزان استفاده از تبلت با سرعت بیشتری رشد می‌کند و این امر روی بانک‌ها فشار وارد می‌کند؛

زیرا بسیار از آن‌ها به تازگی خلق برنامه‌هایی برای نرم افزار تبلت را آغاز کرده‌اند. تخمین زده می‌شود تعداد کاربران تبلت از شصت و پنج میلیون نفر در زمان حال به صد و دوازده میلیون نفر در ۲۰۱۶ برسد؛ یعنی در ۲۰۱۴ این شاخص به صد میلیون نفر می‌رسد. شولین می‌گوید: گسترش تلفن هوشمند و تبلت بسیار مهم است به خصوص میان مشتریان ۴۵ تا ۵۰ ساله. هنگامی که روندهای خدمات مالی با تعداد کاربران و درصد صاحبان تلفن هوشمند شکسته می‌شود؛

گسترش سریع خدمات موبایل بانکینگ و نفوذ عمیق خدمت میان صاحبان تلفن هوشمند را نشان می‌دهند؛

مثلا تعداد افرادی که از موبایل برای کنترل توازن حسابشان استفاده می‌کنند تا ۲۰۱۶ از ۳۲ به نود و دو میلیون نفر افزایش می‌یابد. درصد صاحبان تلفن هوشمندی که از دستگاه‌هایشان برای این منظور استفاده می‌کنند طی همین بازه زمانی از ۳۶ به ۵۹ درصد می‌رسد.

این روندها همچنین در باره کاربردهای دیگر نیز به چشم می‌خورد: پیش بینی می‌شود دریافت رسید هشدار از بیست و پنج میلیون نفر به هشتاد و پنج میلیون کاربربرسد (از ۲۸ به ۵۴ درصد می‌رسد). پرداخت صورتحساب‌های ماهانه از ۱۴ به پنجاه و هفت میلیون نفر می‌رسد (از ۱۶ به ۳۶ درصد می‌رسد) و میزان کاربرد remote deposit ((capture)) از دوازده میلیون به چهل و هشت میلیون نفر بالغ می‌شود (از ۱۳ به ۳۰ درصد می‌رسد).

یکی از روندهایی که رشد سریعی دارد؛ پرداخت صورتحساب‌های ماهانه است. پیش بینی می‌شود این استفاده از خدمت طی دو سال آینده ۲ برابر شده و از ۱۴ به سی و چهار میلیون نفر برسد. تا ۲۰۱۶، میان تمام مصرف کنندگان آمریکایی (صاحبان تلفن هوشمند و غیر هوشمند) یک نفر از ۵ کاربر از تلفن هوشمند برای کنترل حساب بانکی خود استفاده خواهد کرد (در حال حاضر یک نفر از ۲۰ کاربر از خدمت استفاده می‌کند) و ۳۸ درصد کاربران از تلفن هوشمند برای کنترل توازن حسابشان استفاده می‌کنند (۱۳ درصد افزایش نسبت به آمار کنونی).

رشد استفاده از تبلت برای بهره وری از خدمات مالی حتی از تلفن‌های هوشمند بیشتر است.

افرادی که از تبلت برای کنترل توازن حساب بانکی‌شان استفاده می‌کنند از چهارده میلیون نفر در زمان حال به بیست و هفت میلیون نفر در ۲۰۱۳ و پنجاه و پنج میلیون نفر تا پایان ۲۰۱۶ می‌رسد؛ یا به عبارت دیگر تعداد کاربران از ۲۵ به ۵۶ درصد می‌رسد.

دیگر کاربردهای تبلت نیز با چنین روندی رشد می‌کنند. افرادی که صورتحساب‌های ماهانه خود را با این روش پرداخت می‌کنند در ۲۰۱۳ به هفده میلیون نفر رسیده و تا ۲۰۱۶ به سی و هفت میلیون نفر خواهد رسید. کارشناسان تخمین می‌زنند استفاده از Remote deposit capture از سه میلیون در ۲۰۱۲ به هفت میلیون در ۲۰۱۳ و شانزده میلیون تا ۲۰۱۶ برسد. درحالی که ده میلیون نفر از تبلت برای کنترل اعلامیه‌های مالی خود در ۲۰۱۲ استفاده می‌کردند پیش بینی می‌شود این شاخص در ۲۰۱۳ به بیست و دو میلیون نفر و تا ۲۰۱۶ به چهل و هشت میلیون نفر برسد.

استفاده از خدمات مدیریت امور مالی شخصی (PFM) نیز در حال رشد است و این روند نشان می‌دهد اکنون زمان گذر از ابزار PFM به دستگاه‌های موبایل است. در اواخر ۲۰۱۲ حدود شش میلیون نفر از تلفن همراه برای دسته بندی هزینه‌هایشان استفاده می‌کردند اما پیش بینی می‌شود

این شاخصی در ۲۰۱۴ به شانزده میلیون وتا ۲۰۱۶ به سی و هشت میلیون نفر برسید. خدمت مدیریت بودجه بندی نیز در ۲۰۱۴ از ۶ به دوازده میلیون نفر می‌رسد و تا ۲۰۱۶ به بیست و پنج میلیون نفر خواهد رسید. استفاده از تلفن هوشمند برای تحلیل توصیه‌های سرمایه گذاری و محاسبات ROI تا ۲۰۱۴ از ۷ به چهارده میلیون می‌رسد و تا ۲۰۱۶، بیست و شش میلیون نفر از خدمت استفاده می‌کنند. فعالیت‌های مرتبط با PFM نیز با همین سرعت میان کاربران تبلت رشد می‌کنند.

افرادی که از تبلت برای ایجاد و مدیریت بودجه استفاده می‌کنند از پنج میلیون نفر در ۲۰۱۲ به هشت میلیون نفر در ۲۰۱۳ خواهد رسید و تا ۲۰۱۶ جمعیت آنان به بیست میلیون نفر بالغ خواهد شد. همچنین کارشناسان تخمین می‌زنند تعداد افرادی که از تبلت برای دسترسی به مواد آموزشی مالی استفاده می‌کنند (یکی از موارد مهم استفاده در تبلت) در ۲۰۱۳ به هشت میلیون و در ۲۰۱۴ به سی و چهار میلیون نفر خواهد رسید. برخلاف تلفن هوشمند، از تبلت به عنوان دستگاه مدیریت برنامه‌ها استفاده می‌شود.

شولین در پایان می‌گوید: در دنیایی که همه مردم صاحب تلفن هوشمند و تبلت هستند؛ همه آن‌ها از هر دو دستگاه برای بهره مندی ازتمام خدمات بانکداری استفاده نمی‌کنند. این امر بیشتر به شرایط بستگی دارد. امیدوارم تمام بانک‌ها و اتحادیه‌های اعتباری گونه خاصی از دسته بندی‌های کاربرد مانند تحلیل سرمایه گذاری و مواد آموزشی برای تبلت را ایجاد کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: محتوا حمایت شده