مناقصه عمومی بانک ملی در خصوص سرویس و نگهداری 5941 دستگاه خودپرداز

 1.    زمان انتشار در سامانه: از ساعت 8 روزدو شنبه مورخ94/6/16
 2.    مهلت دریافت اسناد: تا ساعت 15روز شنبه مورخ 94/6/21
 3.    مهلت ارسال پیشنهاد: تا ساعت 15روز چهارشنبه مورخ 94/7/1
 4.    زمان بازگشایی پاکت های الف و ب: ساعت8:30 روز یکشنبه مورخ 94/7/5
5. نوع و مبلغ تضمین: سپرده نقدی یا ضمانت نامه بانکی (به استثنای ضمانت نامه بانک ملی ایران) یا ارائه سایر تضمین ها مطابق آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی، برای دستگاه های WINCOR به مبلغ            10/012/200/000 ریال و برای دستگاه های NCR ، GRG به مبلغ 4/602/660/000 ریال و در صورت ارائه پیشنهاد برای کل دستگاه ها به مبلغ 14/614/860/000 ریال
 6.    هزینه خرید اسناد : 200.000 ریال ضمنا پاکت تضمین علاوه بر بارگذاری در سامانه، به صورت لاک و مهر شده تا ساعت 15روز چهار شنبه مورخ 94/7/1 به نشانی: تهران،خیابان فردوسی، ادارات مرکزی بانک ملی ایران ،اداره کل کارپردازی،دایره دبیرخانه و امور اداری کارکنان تحویل شود.
به پیشنهادهای واصله خارج از سایت سامانه ستاد ترتیب اثر داده نخواهد شد .
شرایط شرکت در مناقصه در سایت (http://iets.mporg.ir) قابل مشاهده می باشد.

اداره كل كارپردازي
اقدام کننده:  اداره كل كارپردازي

يکشنبه 15 شهريور 1394
   

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: محتوا حمایت شده