سامانه سحاب

 

 

 

كاربرد سامانه در شعب
 
انتقال وجه كارتي با استفاده از امكانات مركز « شتاب» ( سحاب)
انتقال وجه حسابي از طريق سامانه تسويه ناخالص آني (ساتنا)
 
سحاب چيست؟
سحاب سامانه اي است كه به مشتريان بانك امكان مي دهد با استفاده از كارت خود بتوانند به هر بانك ديگر عضو مركز «‌شتاب» حواله كنند.

·        استفاده از سحاب هم در شعبه و هم در خوپردازها و هم در اينترنت بانك ميسر است.
·        براي استفاده از خدمات « سحاب در شعبه‏‌، از دستگاه كارتخوان  (pin pad) و منوي تحويلداري استفاده مي شود.
·        بر استفاده از خدمات «‌سحاب» در شعب‏‌، مشتري بايد فرم مخصوص انتقال را تكميل كند.
 
ويژگيهاي سحاب:
·        حواله هاي « سحابي» فقط با كارت امكانپذير است.
·        سقف حواله هاي «‌سحابي» از طريق خودپردازها و اينترنت بانك براي هر كارت در هر شبانه روز معادل سي ميليون ريال است.
·        سقف حواله «‌سحابي»‌ از طريق شعب براي هر كارت در هر شبانه روز معادل يكصدو پنجاه ميليون ريال است.
·        براي انتقال از طريق «‌سحاب» كارمزد به شرح زير از انتقال دهنده دريافت مي شود:
–         تا مبلغ ده ميليون ريال: پنج هزار ريال
–         به ازاي هر ده ميليون ريال اضافه دو هزار ريال به رقم فوق افزوده مي شود.
 
سامانه حواله الكترونيك بين بانكي (سحاب):
·        امكان بررسي محدود مشخصات انتقال گيرنده پيش از عمل انتقال وجود دارد.
·        انتقال به صورت آني صورت پذيرفته و وجه بلافاصله به حساب انتقال گيرنده منتقل مي شود.
·        پس از انجام انتقال، نتيجه به صادركننده دستور پرداخت اعلام مي شود.
·        تسويه بين بانكي از طريق مركز «‌شتاب» و پس از تصفيه كليه تبادلات روزانه مركز مزبور صورت مي گيرد.
·        امكان برگشت دستور پرداخت در «‌سحاب» وجود ندارد.
·        انتقال بين دو كارت صورت مي پذيرد.
–         در مشخصات انتقال به جاي شماره حساب، شماره شانزده رقمي كارت درج مي شود.
–         وجه به حساب پيش فرض كارت انتقال گيرنده منتقل مي شود.
–         نياز به ذكر شعبه در گزينه هاي انتقال دهنده و انتقال گيرنده نيست.
·        انتقال هم از بانك مبدأ و هم از بانك مقصد امكان پذير است.
·        انتقال از دو مسير زير قابل انجام است:
–         شعب مجهز به دستگاه كارتخوان( در ساعات كاري)
–         خودپردازها ( در تمامي ساعات و روزها)
·        براي انتقال حضور كارت انتقال دهنده لازم است.
·        مشخصات كلي فرم:
–         شماره
–         تاريخ صدور دستور پرداخت
·        مشخصات هويتي درخواست كننده:
–         نام و نام خانوادگي
–         نام پدر
–         شماره شناسنامه
–         شماره ملي
–         تاريخ تولد و محل صدور
·        مشخصات اقامتي درخواست كننده:
–         آدرس
–         شماره تلفن
·        مشخصات انتقال
–         مبلغ ( به عدد و به حروف)
–         شماره كارت انتقال دهنده
–         مشخصات هويتي انتقال گيرنده
·        بانك مبدأ
·        نام و نام خانوادگي
–         مشخصات بانكي انتقال گيرنده
·        نام بانك مقصد
·        شماره كارت انتقال گيرنده
·        متصدي شعبه پس از تكميل فرم توسط صادركننده دستور پرداخت و امضاي آن، صحت مندرجات فرم را مورد بررسي قرار مي دهد.
·        احراز هويت عيني براي تأييد مندرجات فرم الزامي است.
·        در صورت صحت مندرجات فرم و امكان برداشت از حساب، وجه مورد انتقال به وسيله كارت و شماره رمز كارت از حساب مشتري برداشت مي شود.
·        پس از برداشت از حساب مشتري ‏، فرم توسط متصدي مهر و امضا شده و به مشتري تسليم مي گردد. اين عمل به معني پذيرش دستور پرداخت است. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: محتوا حمایت شده