انتخاب انگلیسی ها و آمریکایی ها در روش پرداخت

فدرال رزرو بانک د رشهر های بستون، ریچموند و سانفرانسیسکو با توجه به شواهد تحقیقات صورت گرفته در یک سال اخیر به نقش کلیدی و پایای پول نقد در تراکنش های مصرف کنندگان این کشور اشاره کرده اند. در این گزارش آمده است: «پول نقد نقشی اصلی در معاملات کوچک دارد، وجه نقد مهمترین ابزار پرداخت برای بسیاری از انواع معاملات است و این جدای از زمان هایی است که روش های پرداخت الکترونیکی به هر دلیلی در دسترس نیست و گهگاه دیده می شود که پول نقد در پرداخت های نسبتا بزرگ هم مورد استفاده قرار می گیرد».

    در اکتبر سال 2012 بطور متوسط هر شهروند آمریکایی ماهانه 59 پرداخت داشت که شامل خرید کالا و پرداخت قبوض بود و از این تعداد 23 پرداخت با پول نقد انجام می شد، این یعنی وجه نقد به تنهایی 40 درصد کل پرداخت ها را دربر می گیرد و بزرگ ترین سهم را در تراکنش های مالی مصرف کنندگان دارد.

پس از پول نقد، کارت های بدهی با سهم 25 درصد و کارت های اعتباری با سهم 17 درصد در جایگاه های دوم و سوم قرار دارند. روش های پرداخت الکترونیکی تنها 7 درصد کل پرداخت ها را تشکیل می دهند. تمام دیگر انواع پرداخت ها در مجموع کمتر از 5 درصد کل پرداخت ها را تشکیل می دهند و در این میان پرداخت های مبتنی بر تلفن همراه کمتر از نیم درصد را تشکیل می دهند.

از لحاظ ارزش معاملات پول نقد سهم نسبتا کوچکی از کل تراکنش ها را تشکیل می دهد یعنی ارزش تراکنش هایی که با پول نقد انجام می شود تنها 14 درصد ارزش کل تراکنش ها بود. سهم روش های الکترونیکی و چک به ترتیب 27 درصد و 19 درصد بوده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد اگرچه مصرف کنندگان اغلب از روش های الکترونیکی و چک برای پرداخت های خود استفاده نمی کنند اما هنگامی از این روش ها بهره می برند که بخواهند پرداخت هایی با مبالغ بالا انجام دهند. در مقابل، از پول نقد اغلب استفاده می شود اما عموما برای پرداخت های نسبتا کوچک. در واقع متوسط ارزش تراکنش های نقد تنها 21 دلار است در حالیکه برای چک و کارت های بدهی به ترتیب 168 دلار و 44 دلار است.

و این در حالی است که در گزارش موسسه بانکی هالیفاکس انگلستان آمده: «56 درصد تراکنش ها در بریتانیا با کارت های بدهی انجام می شود و به ازاء هر 100 پوندی که مصرف کنندگان هزینه می کنند بیش از یک چهارم یعنی 28 پوند و 87 پِنی با کارت های بدهی و حدود یک چهارم دیگر یعنی 27 پوند و 72 پنی با سیستم های پرداخت الکترونیکی خودکار انجام می شود و استفاده از پول نقد از لحاظ تعداد و ارزش تراکنش ها پیوسته در حال کاهش است، یعنی 17 درصد تراکنش ها به صورت نقد انجام می شود که 8/1 درصد کمتر از رقم سال قبل است و نیز از هر 100 پوند پرداخت 17 پوند و 99 پِنی به صورت نقد انجام می شود که نسبت به رقم سال قبل 3 پوند و 3 پِنی کمتر است.

    با توجه به آمارهای فوق می توان گفت که، مصرف کنندگان آمریکایی معتقدند پرداخت های کارتی برای تراکنش های کوچک بیش از حد پرهزینه است. بدین ترتیب مصرف کنندگان برای پرداخت هایی که کمتر از 50 دلار است از پول نقد استفاده می کنند.

در گزارش بانک مرکزی آمریکا آمده است: «در حالیکه استفاده از کارت های بدهی و اعتباری در حال افزایش است و سهم پرداخت های نقد از کل تراکنش ها در حال کاهش است اما پول نقد همچنان نقشی بزرگ در چشم انداز پرداخت مصرف کنندگان دارد.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: محتوا حمایت شده