کرسی مدیر عاملی بانک ملی متعلق به کیست؟

علی دیواندری کیست؟ دکتر علی دیواندری از مدیران بانکداری است که در ادامه سوابق علمی و مدیریتی ایشان آمده است: سوابق

بیشتر بخوانید
error: محتوا حمایت شده