مناقصه بانک ملت-خرید ۸۰ دستگاه روتر سیسکو به همراه ماژولهای مربوطه

بانک ملت در نظر دارد خرید ۸۰ دستگاه روتر سیسکوبه همراه ماژولهای مربوطه را از طریق برگزاری مناقصه عمومی مطابق با شرایط و مشخصات مندرج در اوراق مناقصه اقدام نماید .

بیشتر بخوانید

مناقصه بانک تجارت ایجاد پایگاه داده یکپارچه مشتری محور Customer ID و نرم افزار مدیریت ارتباط مشتریان (CRM)

بانـک تجارت در نظر دارد نسبت به ایجاد پایگاه داده یکپارچه مشتری محور Customer ID و نرم افزار مدیریت ارتباط مشتریان (CRM) از طریق برگزاری مناقصه عمومی دومرحله ای اقدام نماید.

بیشتر بخوانید

مناقصه عمومی بانک ملی در خصوص سرویس و نگهداری 5941 دستگاه خودپرداز

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 94/6 در خصوص سرویس و نگهداری 5941 دستگاه خودپرداز – بانک ملی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای سرویس و نگهداری 5941 دستگاه خودپرداز به شماره ثبت ستاد200941056000011را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir برگزار نماید.

بیشتر بخوانید

مناقصه سوئيچ بانک کشاورزی 26 بهمن 92

موضوع خريد ۱۴۰ دستگاه سوئيچ – دستگاه مناقصه گزار بانک کشاورزی

 نام روزنامه منتشر کننده آگهی روزنامه اطلاعات تاریخ درج آگهی در روزنامه ۲۶ / ۱۱ / ۱۳۹۲

احتمال تمديد مهلت دارد

بیشتر بخوانید

مناقصه سرور بانک کشاورزی 26 بهمن 92

موضوع خريد ۱۲۰ دستگاه سرور hp ۲۶۳۰ – دستگاه مناقصه گزار بانک کشاورزی

نوع برگزاری دو مرحله ای

 نام روزنامه منتشر کننده آگهی روزنامه اطلاعات تاریخ درج آگهی در روزنامه ۲۶ / ۱۱ / ۱۳۹۲

بیشتر بخوانید

مناقصه دوربین مدار بسته بانک کشاورزی 15بهمن 92

 موضوع خريد ۲۳۴۰ دستگاه دوربين مدار بسته –  مناقصه گزار بانک کشاورزی

نام روزنامه منتشر کننده آگهی روزنامه اعتماد تاریخ درج آگهی در روزنامه ۱۵ / ۱۱ / ۱۳۹۲

احتمال تمديد مهلت دارد

بیشتر بخوانید

مناقصه سیستم رایانه بانک قوامین 2 بهمن 92

بانک قوامین در نظر دارد تعداد 400 دستگاه سیستم رایانه مورد نیاز خود را از طریق مناقصه خریداری نماید.لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ نشر آگهی 2 بهمن 92 به مدت یک هفته کاری از ساعت 8 الی 16 به آدرس

بیشتر بخوانید
error: محتوا حمایت شده