جایگاه سازمانی نامناسب باعث کم بازده شدن بخش IT در بانکها شده است

در حال حاضر سازمان در نظام بانکداری مدرن بر اساس مدل بانکداری جامع مبتنی بر بانکداری سرویس گرا اداره می شود بنابراین اگر قرار است IT نقش خود را در بانکداری به درستی ایفا کند بانک ها لاجرم باید به سمت تحول در ساختار سازمانی خود بر اساس محوریت خدمت پیش روند.

بیشتر بخوانید
error: محتوا حمایت شده