سیستم ترکیبی موبایل بانک و تجارت موبایلی

سینگ تل اپراتور موبایل سنگاپور با همکاری استاندارد چارتر بانک یک سیستم ترکیبی موبایل بانکینگ و خرید و فروش موبایلی  به نام “دش” راه اندازی کرده است.

بیشتر بخوانید
error: محتوا حمایت شده