نوآوری و توسعه محصول جدید نیاز اصلی شرکت های ایرانی

یکی از مسائلی که شرکت ها با آن درگیر هستند و هزینه زیادی در بخش های مختلف سازمان صرف آن می کنند بحث نوآوری است. نوآوری انواع مختلفی دارد که بر اساس زمان اجرا به انواع نوآوری مستمر پویا، غیر مستمر و مستمر تقیسم بندی می شود و بر اساس محل اجرا به نوآوری های سازمانی، نوآوری فرایند، نوآوری بازاریابی و نوآوری محصول تقسیم می شود. در این نوشته نگاه کوتاهی به نوآوری محصول خواهیم داشت که بیشتر در بحث توسعه محصولات جدید نمایان می شود.

بیشتر بخوانید
error: محتوا حمایت شده