به ازای هر ایرانی سه کارت صادر شده است

بانک مرکزی در تازه ترین گزارش خود درباره ابزارها و تجهیزات الکترونیک شبکه بانکی تا پایان آذر 91 تعداد کارتهای صادره بانکی را نزدیک ۲۱۴ میلیون فقرهٰ تعداد خودپردازهای منصوبه ۲۹ هزار و ۳۸۲ دستگاهٰ تعداد پایانه های فروشگاهی را ۲ میلیون و ۶۱۹ هزار دستگاه و تعداد پایانه های شعب را بیش از ۵۳ هزار و ۳۸۸ دستگاه اعلام کرد.

بیشتر بخوانید
error: محتوا حمایت شده