ارائه آنلاین اطلاعات بانکی افراد به سازمان مالیاتی توسط بانکها/نظام مالیاتی یکپارچه و متمرکز اجرایی می شود

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه به دنبال نظام مالیاتی کارآمد هستیم و بخشی از فرار مالیاتی در این چارچوب قابل مدیریت خواهد بود،

بیشتر بخوانید
error: محتوا حمایت شده