رشد اقتصادی نزدیک صفر/ ۸.۵ میلیون نفر جویای کار / نرخ سود منفی

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه اقتصاد کشور دچار شرایط سخت رکود تورمی شده است، خروج از این شرایط را دشوار ولی ممکن دانست و با تاکید بر اینکه نرخ سود در واقعیت اقتصاد کنونی منفی است، مسکن مهر را عامل اصلی افزایش نقدینگی و تورم دانست.

بیشتر بخوانید
error: محتوا حمایت شده