الزام حذف کلمه«مالی» از عبارت«موسسه مالی و اعتبار»

بانک مرکزیبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، ۶ موسسه پولی در حال ادغام را موظف به تکمیل پرونده و تغییر تابلوها تا تاریخ پانزدهم فرودین ماه سال ۹۲ نمود .همچنین موسسات پولی که مجوز تاسیس و فعالیت دریافت می نمایند موظفند از عنوان « موسسه اعتباری … » استفاده نمایند .

بیشتر بخوانید
error: محتوا حمایت شده