مناقصه کارت هدیه بانک اقتصاد نوین دی 92

بانک اقتصاد نوین در نظر دارد چاپ و آماده سازی تعداد یک میلیون و ششصد هزار عدد کارت های هدیه نقدی خود را از طریق مناقصه عمومی انجام دهد.

بیشتر بخوانید
error: محتوا حمایت شده