مناقصه دوربین مدار بسته بانک کشاورزی 15بهمن 92

 موضوع خريد ۲۳۴۰ دستگاه دوربين مدار بسته –  مناقصه گزار بانک کشاورزی

نام روزنامه منتشر کننده آگهی روزنامه اعتماد تاریخ درج آگهی در روزنامه ۱۵ / ۱۱ / ۱۳۹۲

احتمال تمديد مهلت دارد

بیشتر بخوانید
error: محتوا حمایت شده