مناقصه سوئيچ بانک کشاورزی 26 بهمن 92

موضوع خريد ۱۴۰ دستگاه سوئيچ – دستگاه مناقصه گزار بانک کشاورزی

 نام روزنامه منتشر کننده آگهی روزنامه اطلاعات تاریخ درج آگهی در روزنامه ۲۶ / ۱۱ / ۱۳۹۲

احتمال تمديد مهلت دارد

بیشتر بخوانید

مناقصه سرور بانک کشاورزی 26 بهمن 92

موضوع خريد ۱۲۰ دستگاه سرور hp ۲۶۳۰ – دستگاه مناقصه گزار بانک کشاورزی

نوع برگزاری دو مرحله ای

 نام روزنامه منتشر کننده آگهی روزنامه اطلاعات تاریخ درج آگهی در روزنامه ۲۶ / ۱۱ / ۱۳۹۲

بیشتر بخوانید

مناقصه دوربین مدار بسته بانک کشاورزی 15بهمن 92

 موضوع خريد ۲۳۴۰ دستگاه دوربين مدار بسته –  مناقصه گزار بانک کشاورزی

نام روزنامه منتشر کننده آگهی روزنامه اعتماد تاریخ درج آگهی در روزنامه ۱۵ / ۱۱ / ۱۳۹۲

احتمال تمديد مهلت دارد

بیشتر بخوانید
error: محتوا حمایت شده