مناقصه بانک ملت-خرید ۸۰ دستگاه روتر سیسکو به همراه ماژولهای مربوطه

بانک ملت در نظر دارد خرید ۸۰ دستگاه روتر سیسکوبه همراه ماژولهای مربوطه را از طریق برگزاری مناقصه عمومی مطابق با شرایط و مشخصات مندرج در اوراق مناقصه اقدام نماید .

بیشتر بخوانید
error: محتوا حمایت شده