مناقصه سوئيچ بانک کشاورزی 26 بهمن 92

موضوع خريد ۱۴۰ دستگاه سوئيچ – دستگاه مناقصه گزار بانک کشاورزی

 نام روزنامه منتشر کننده آگهی روزنامه اطلاعات تاریخ درج آگهی در روزنامه ۲۶ / ۱۱ / ۱۳۹۲

احتمال تمديد مهلت دارد

بیشتر بخوانید

مناقصه سرور بانک کشاورزی 26 بهمن 92

موضوع خريد ۱۲۰ دستگاه سرور hp ۲۶۳۰ – دستگاه مناقصه گزار بانک کشاورزی

نوع برگزاری دو مرحله ای

 نام روزنامه منتشر کننده آگهی روزنامه اطلاعات تاریخ درج آگهی در روزنامه ۲۶ / ۱۱ / ۱۳۹۲

بیشتر بخوانید

مناقصه دوربین مدار بسته بانک کشاورزی 15بهمن 92

 موضوع خريد ۲۳۴۰ دستگاه دوربين مدار بسته –  مناقصه گزار بانک کشاورزی

نام روزنامه منتشر کننده آگهی روزنامه اعتماد تاریخ درج آگهی در روزنامه ۱۵ / ۱۱ / ۱۳۹۲

احتمال تمديد مهلت دارد

بیشتر بخوانید

مناقصه سیستم رایانه بانک قوامین 2 بهمن 92

بانک قوامین در نظر دارد تعداد 400 دستگاه سیستم رایانه مورد نیاز خود را از طریق مناقصه خریداری نماید.لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ نشر آگهی 2 بهمن 92 به مدت یک هفته کاری از ساعت 8 الی 16 به آدرس

بیشتر بخوانید

مناقصه کارت هدیه بانک اقتصاد نوین دی 92

بانک اقتصاد نوین در نظر دارد چاپ و آماده سازی تعداد یک میلیون و ششصد هزار عدد کارت های هدیه نقدی خود را از طریق مناقصه عمومی انجام دهد.

بیشتر بخوانید
error: محتوا حمایت شده