انتشار لیست موسسات پولی و اعتباری فاقد مجوز

بانک مرکزی گزارش داد: 420 واحد اعتباری وابسته به سازمان تعاون روستایی در سراسرکشور فاقد مجوز بوده و مجاز به ادامه فعالیت نیستند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای سامان‌دهی موسسات پولی غیربانکی ضمن اعلام مطلب فوق ، به هموطنان هشدار داد از هرگونه سپرده گذاری در این واحدها جداً خودداری کنند.

بیشتر بخوانید
error: محتوا حمایت شده