پرداخت بیش از ۶ میلیون و ۳۴۰ هزار قبض غیر حضوری در بانک صادرات

مشتریان بانک صادرات ایران طی اسفند ۱۳۹۱ تعداد ۶ میلیون و ۳۴۰ هزار قبض خدمات شهری خود را از طریق ابزارهای الکترونیکی این بانک پرداخت کرده‌اند.

بیشتر بخوانید
error: محتوا حمایت شده