شرکت پرداخت نوین سیزده هزار کارت‌خوان مدرن به شبکه تحت پوشش خود افزود

شرکت پرداخت نوین با هدف گسترش فرهنگ استفاده از ابزارهای نوین فناوری پرداخت الکترونیکی، تعداد سیزده هزار دستگاه کارت‌خوان مدرن به شبکه گسترده تحت پوشش خود اضافه می‌کند.

بیشتر بخوانید
error: محتوا حمایت شده