کنترل دوره ای پایانه های فروش و خودپردازها از نظر بهره وری

مدیرعامل بانک ملی به ارتقای بهره وری امکانات بانک اشاره کرد و افزود: کنترل دوره ای پایانه های فروش و خودپردازها از جهت جانمایی و بهره وری باید در دستور کار شعب قرار گیرد چرا که یک دستگاه پایانه فروش به مثابه یک تحویلدار است که می تواند منجر به جذب منابع برای بانک شود.

بیشتر بخوانید
error: محتوا حمایت شده