نخستین اتوبانک توسط بانک شهر راه اندازی خواهد شد

 نخستین اتوبانک پایتخت با قابلیت نصب دستگاه‌های خود پرداز و انجام عملیات بانکی از داخل خودرو توسط بانک شهر و به زودی در ۲ منطقه از سطح شهر تهران راه‌اندازی می‌کند.به نقل از روابط عمومی بانک شهر،نخستین اتوبانک پایتخت با قابلیت نصب دستگاه‌های خود پرداز و انجام عملیات بانکی از داخل خودرو توسط بانک شهر و با مشارکت معاونت خدمات شهری و شهرداری تهران به زودی در 2 منطقه از سطح شهر تهران راه‌اندازی می‌کند

بیشتر بخوانید

اسکنر کف دست برای احراز هویت

شرکت فوجیتسو دستگاه اسکنر کف دست palmSecure را به بازار ارائه می‌کندشرکت فوجیتسو تکنولوژی، بانک اروپاییUnicredit  را به عنوان نخستین مشتری بزرگ خود برای سیسیتم احراز هویت با مشخصات کف دست فرد معرفی کرد. این فناوری در نمایشگاهی در هانوور آلمان نیز به نمایش در آمده است.

بیشتر بخوانید

شبكة الكترونيكي پرداخت كارتي (شاپرك)

با عنايت به لزوم ساماندهي پايانه‌هاي فروش الكترونيكي در نظام بانكي كشور، نظارت دقيق و همه‌جانبه بر عمليات بانكي انجام شده از طريق پايانه‌هاي فروش و حصول اطمينان از رعايت استانداردها و ضوابط، تطبيق عمليات پرداخت الكترونيكي با ضوابط مبارزه با پولشويي، كاربري بهينة سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده، افزايش سطح پوشش پايانه‌هاي فروش به منظور تعميق پرداخت‌هاي الكترونيكي، پرهيز از اقدامات بازارشكنانه و تقويت مشاركت واقعي بخش خصوصي در توسعه و راهبري شبكة پرداخت كشور، در چارچوب مصوبة شوراي پول و اعتبار و مقارن با فرا رسيدن دهة مبارك فجر 1390، شبكة الكترونيكي پرداخت كارتي (شاپرك) ايجاد گرديد.

بیشتر بخوانید
error: محتوا حمایت شده