7 نو آوری در اتحادیه های اعتباری

نوشته ی Andrew Downin، مدیر نو آوری موسسه تحقیقاتی فیلن
همکاری و نوآوری در صنعت خدمات مالی مفاهیم جدیدی نیستند. در واقع Edwars A. Filene ، پدر جنبش اتحادیه های اعتباری ایالات متحده که هم اسم موسسه تحقیقاتی Filene نیز بود در سخنرانی اش در سال 1936 به اهمیت همکاری اشاره کرد و این چنین گفت: “اگر اتحادیه های اعتباری هر یک به صورت جداگانه عمل میکردند هرگز نمیتوانستند به آنچه حالااز طریق همکاری با هم به دست آوردند دست پیدا کنند.”

بیشتر بخوانید
error: محتوا حمایت شده