ترکیب شورای پول و اعتبار تعیین کننده میزان استقلال بانک مرکزی

تا آنجا که می‌شود در ساختار مقررات موجود به بانک مرکزی استقلال داده شود و مسوولیت کنترل نقدینگی را به بانک مرکزی محول کنیم و مسئولیت را بخواهیم. بانک مرکزی باید به سمت رقابتی کردن نظام بانکی گام بردارد.

بیشتر بخوانید

ریاست بانک مرکزی بر شورای پول و اعتبار تثبیت شد

در جلسه امروز کمیسیون برنامه و بودجه ریاست رئیس بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار تثبیت شد. اعضای کمیسیون تاکید داشتند که ریاست بانک مرکزی همچنان رئیس شورای پول و اعتبار کشور هم باشد؛

بیشتر بخوانید
error: محتوا حمایت شده