همکاری شرکت های Azimo و HomeSend برای ارائه سرویس انتقال وجه موبایلی

شرکت Azimo و شرکت HomeSendبرای ارائه سرویس انتقال وجه موبایلی به کاربران سراسر اروپا به گوشی های هوشمند افرادی که در آفریقا و آسیا قرار دارند، همکاری می کنند.به نقل از شاپرک شرکت Azimo و شرکت HomeSend (که مالک آن مسترکارت است) برای ارائه سرویس انتقال وجه موبایلی به کاربران سراسر اروپا به گوشی های هوشمند افرادی که در آفریقا و آسیا قرار دارند، با یکدیگر همکاری می کنند.

بیشتر بخوانید
error: محتوا حمایت شده