شرکت خدمات انفورماتیک در گروه رایانه و فعالیت های وابسته مقام اول را در کشور به خود اختصاص داد

شرکت خدمات انفورماتیک در رتبه بندی سال ۹۲ شرکت های برتر کشور IMI_۱۰۰ در جایگاه اول شرکت های برتر گروه رایانه و فعالیت های وابسته قرار گرفت.

بیشتر بخوانید
error: محتوا حمایت شده