استفاده از Pinpad در پست بانک

مدیر امور فناوری اطلاعات پست بانک ایران، گفت: به مظور ارائه خدمات بانکی به روستاها و صرفه جویی در وقت و هزینه روستاییان پایانه شعب (pin pad) در دفاتر خدمات روستایی و شعب پست بانک ارائه می شود.

بیشتر بخوانید
error: محتوا حمایت شده