با سامانه رعد ملی (#۷۱۷*) از خانه به كارتخوان فروشگاه محله متصل شويد

کلیه فروشندگانی که دارای پایانه فروش بانک ملی ایران هستند می توانند با اعلام شماره پایانه خود به دارندگان کارت های بانک ملی ایران امکان پرداخت وجه خرید را از طریق رعد ملی بدون استفاده از کارت و دستگاه کارتخوان فراهم نمایند.

بیشتر بخوانید
error: محتوا حمایت شده