تجهیز ناوگان تاکسیرانی جزیره به سامانه پرداخت الکترونیکی

شرکت اطلاعات فناوری جهانی پارس طی قراردادی با شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش ،مسئول راه‌اندازی و تجهیز ناوگان تاکسیرانی جزیره به سامانه پرداخت الکترونیکی گردید.

بیشتر بخوانید
error: محتوا حمایت شده