کارمزد اعلام موجودی موبایلی و اینترنتی

به دنبال افزایش حجم تراکنش‌های غیر ضروری مانند مانده گیری، که موجب افزایش ترافیک و کندی کار سامانه های بانکی شده بود و بانک مرکزی ج.ا.ا به صدور بخشنامه ای برای کنترل حجم انبوه تراکنش های غیر ضروری اقدام کرد.

بیشتر بخوانید
error: محتوا حمایت شده