مناقصه سوئيچ بانک کشاورزی 26 بهمن 92

موضوع خريد ۱۴۰ دستگاه سوئيچ – دستگاه مناقصه گزار بانک کشاورزی

 نام روزنامه منتشر کننده آگهی روزنامه اطلاعات تاریخ درج آگهی در روزنامه ۲۶ / ۱۱ / ۱۳۹۲

احتمال تمديد مهلت دارد

بیشتر بخوانید
error: محتوا حمایت شده