کارمزد اعلام موجودی موبایلی و اینترنتی

به دنبال افزایش حجم تراکنش‌های غیر ضروری مانند مانده گیری، که موجب افزایش ترافیک و کندی کار سامانه های بانکی شده بود و بانک مرکزی ج.ا.ا به صدور بخشنامه ای برای کنترل حجم انبوه تراکنش های غیر ضروری اقدام کرد.

بیشتر بخوانید

بانک صادرات چند دستگاه خودپرداز دارد؟

  بانک صادرات ایران تا اردیبهشت ماه ١٣٩٣، مجموعاً ۴ هزار و ١٩٠ دستگاه خودپرداز درسطح شعب سراسر کشور خود

بیشتر بخوانید

اسکیمینگ چیست؟

در کنار سو استفاده‌‌‌ها و جرایم سایبری در حوزه اجتماعی و سیاسی، جرایم سایبری در حوزه اقتصادی پیشرفت‌های قابلا توجهی به خود دیده است با رونق و گسترش بانک‌داری الکترونیک و پرداخت الکترونیک، کلاهبرداری به شکل‌های مختلف در این حوزه نیز از مواردی است که همگام با این صنعت در حال گسترش است.

بیشتر بخوانید
error: محتوا حمایت شده