گوشی هوشمند این بار به کمک دسته چک

گوشی های هوشمند از سال 2018 به کمک دسته چک های سنتی خواهند آمد.با آوردن این فناوری به عصر مدرن می توان مراحل روند پرداخت چک را کاهش داد. برنامه های Barclays برای آزمایش این فناوری در اوایل سال جدید به مردم اجازه می دهد که چک ها را با استفاده از گوشی هوشمند یا تبلت اسکن کنند.

بیشتر بخوانید
error: محتوا حمایت شده