کاشف به اعضای هیات مدیره شرکت خدمات انفورماتیک پیوست

عضویت شرکت های ملی انفورماتیک، داده ورزی فرادیس البرز، خدمات انفورماتیک کیش، خدمات انفورماتیک فرادیس گستر کیش و مدیریت امن الکترونیکی کاشف در هیات مدیره شرکت خدمات انفورماتیک پذیرفته شدند.

بیشتر بخوانید
error: محتوا حمایت شده