آغاز به کار ۲ مؤسسه نور و آرمان/ حداقل سرمایه مؤسسات مالی ۱۵۰ میلیارد تومان

معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به تجمیع ۶ موسسه فردوسی، فرشتگان، افضل توس، کارسازان آینده، پیشگامان و ریحانه گستر مشیز در ۲ مؤسسه آرمان و نور گفت: علت تجمیع این ۶ مؤسسه نداشتن سرمایه کافی بود.

بیشتر بخوانید
error: محتوا حمایت شده