تهران‌فر معاون نظارتی بانک مرکزی شد

رئیس کل بانک مرکزی حمید تهران‌فر را به عنوان رئیس کل بانک مرکزی منصوب کرد.تهران نفر پیش از اینکه به بانک اقتصاد نوین برود در بانک مرکزی معاونت ارزی و مدیرکلی نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری را بر عهده داشته است.

بیشتر بخوانید
error: محتوا حمایت شده