ضرورت تحول در نقش شرکت های زیر مجموعه بانک مرکزی /لزوم ایجاد تشکلهای صنفی فعالان بانکداری الکترونیک

در شرایط فعلی بانک مرکزی دوگام اساسی را بهتر است ، در دستور کار قرار دهد یکی زمینه سازی تحول در نقش شرکتهای زیرمجموعه خود و دیگر الزام بخشی به ایجاد تشکل های صنفی شرکتهای فعال در حوزه بانکداری الکترونیک.

بیشتر بخوانید
error: محتوا حمایت شده