کاهش سقف مجاز تراکنش های ناموفق بانک ها از پنج درصد به سه درصد

شورای پول و اعتبار تدوین دستورالعملی را در دستور کار دار که به موجب آن، سقف مجاز تراکنش های ناموفق بانک ها از پنج درصد به سه درصد در روز تقلیل و در اوج ترافیک پرداخت‌های الکترونیکی میزان جریمه دریافتی افزایش یابد.

بیشتر بخوانید
error: محتوا حمایت شده