فیسبوک مجوز تاسیس بانک گرفت

محمدحسین مقیدی: یک کابوس برای موسسات مالی می‌تواند به زودی به واقعیت تبدیل شود.شرکت فیسبوک در حال طی مراحل اداری تاسیس بانک در کشور ایرلند است. با صدور این مجوز، فیسبوک می‌تواند خدمات مالی ارائه دهد و یک بازوی اجرایی مالی در اینترنت شود.

بیشتر بخوانید
error: محتوا حمایت شده