شعب هوشمند جایگزین شعب فیزیکی

هر روز تعداد بیشتری از آنها کوچک می شوند، به ادغام رو می آورند و فناوری را در شعبه های خود به شکلی فراگیرتر مورد استفاده قرار می دهند. برخی بانک های حتی در حال تغییر نحوه گنجاندن خدمات بانکی در فناوری های روز هستند.در آینده با پدید آمدن روش های جدید امنیتی، میزان استفاده از خدمات بانکداری مبتنی بر تلفن همراه به سرعت افزایش خواهد یافت و از این طریق از هزینه بانک ها و مشتری ها کاسته خواهد شد. اما یک ابزار دیگر هم بزودی معرفی خواهد شد.

بیشتر بخوانید
error: محتوا حمایت شده