اسکنر اثر انگشت قابل حمل

 اسکنر اثر انگشت قابل حمل-این محصول چینی دارای قسمت های متفاوتی از جمله کارتخوان مغناطیسی،اسکنر اثر انگشت خازنی،کارت خوان تماسی و کارت خوان غیر تماسی است.اسکنر اثر انگست این ابزار دارای تاییدیه از مراجع بانکی و مالی چین و وزارت امنیت عمومی چین است.اسکنر به کار رفته در این محصول دارای کلیه استانداردهای صنعتی است و امکان شناسایی انگشت زنده را داراست.

بیشتر بخوانید
error: محتوا حمایت شده