استقلال بانک مرکزی موضوع سیمنارماهانه پژوهشکده پولی و بانکی

سیمنار ماهانه پژوهشکده پولی و بانکی با موضوع «حقوق بانک مرکزی: استقلال بانک مرکزی و مصونیت بین المللی آن» با حضور صاحب نظران دانشگاهی و بانکی برگزار شد.

بیشتر بخوانید
error: محتوا حمایت شده