۱.۸میلیارد تراکنش پایانه های فروشگاهی در 6 ماهه اول

شرکت شاپرک اعلام کرد: تعداد تراکنش های انجام شده شده روی پایانه های فروشگاه در شش ماهه اول سال جاری به ترتیب ۱.۸ میلیارد تراکنش بوده است که با این تعداد تراکنش مبلغ ۲.۸ هزار تریلیون ریال خرید انجام شده است. /در شش ماهه اول سال گذشته به طور متوسط هر ماه ۱۷۶ میلیون تراکنش و در شش ماهه سال جاریبه طور متوسط۳۰۴ میلیون تراکنش انجام شده که بر این اساس رشد ۷۲.۷ درصدی را نشان می دهد.

بیشتر بخوانید
error: محتوا حمایت شده